Finanses

Vienības cena

Vienības cena ir cena, par kādu tiek pārdots viens produkta daudzums. Tas var attiekties uz cenu par mērvienību, piemēram, cenu par mārciņu vai unci. Cena par mērvienību bieži tiek norādīta lielveikala plauktos, lai pircēji varētu salīdzināt dažādu izstādīto preču zīmolu produktus. Jēdziens tiek izmantots arī cenu noteikšanā vairumā, lai palīdzētu pircējiem noteikt labāko iespējamo darījumu. Piemēram, pircējam tiek piedāvāta 5000 USD cena par 1200 vienībām (kas ir vienības cena 4,17 USD), un 7400 USD cena par 1800 vienībām (kas ir vienības cena 4,11 USD). Aprēķinot vienības cenu, ir viegli saprast, ka pēdējais piedāvājums ir izdevīgāks pircēja piedāvājums.