Finanses

Izmaksu bāze

Izmaksu bāze ir aktīva iegādes cena. To salīdzina ar cenu, kas iegūta, kad aktīvs tiek galīgi pārdots, kur starpība ir ar nodokli apliekama peļņa vai zaudējumi. Būtībā aktīva izmaksu bāzi uzskata par pārdoto preču pašizmaksu, kas tiek atņemta no pārdošanas cenas. Atlikušo vērtību (ja tā ir pozitīva) apliek ar nodokli kā kapitāla pieaugumu. Atkarībā no situācijas izmaksu bāzi var koriģēt uz augšu, lai veiktu turpmākus ieguldījumus aktīvā (piemēram, mājas uzlabošana), vai koriģēt uz leju, ņemot vērā nolietojumu.

Piemēram, vērtspapīra izmaksu bāze ir tā sākotnējā pirkuma cena, kas koriģēta pēc turpmākajām dividendēm un akciju sadalījumiem. Kad vērtspapīrs tiek pārdots, jebkura kapitāla pieauguma pamatā ir starpība starp vērtspapīra pārdošanas cenu un koriģēto izmaksu bāzi.