Finanses

Pēdējais termiņš

Grāmatvedībā beigu datums ir brīdis, kad tiek noteikts, kad nākamajā uzņēmējdarbības periodā jāreģistrē papildu darījumi. Piemēram, 31. janvāris ir beigu datums visiem darījumiem, kas tiks reģistrēti janvāra mēnesī. Visi darījumi, kas notiek pēc šī datuma, tiks reģistrēti februārī vai vēlākos mēnešos. Koncepcija ir īpaši piemērojama, veicot krājumu uzskaiti, kad saņemšanas un nosūtīšanas funkcijas var tikt slēgtas beigu datuma beigās, lai nodrošinātu, ka krājumu darījumi tiek pareizi reģistrēti.