Finanses

Cenu punktu definīcija

Cenas punkts ir ieteiktā produkta vai pakalpojuma mazumtirdzniecības cena. Parasti to nosaka atkarībā no cenām, par kādām preces un pakalpojumus piedāvā konkurenti, vai cenām, kas saistītas ar aizstājējproduktiem. Ideālam cenu punktam būtu jāpalielina pārdevēja rentabilitāte. Lai atrastu šo optimālo punktu, pārdevējs veic testus dažādos cenu punktos, lai noskaidrotu, kurš no tiem rada lielāko kopējo peļņas līmeni. Šis cenu punkts laika gaitā var būt jāmaina, reaģējot uz citu pušu noteiktām cenām līdzīgām precēm.