Finanses

Trīsstūrveida apvienošanās

Trīsstūrveida apvienošanās

Trīsstūrveida apvienošanās rezultātā ieguvējs izveido pilnībā piederošu meitasuzņēmumu, kas savukārt apvienojas ar pārdevēju. Tad pārdošanas uzņēmums likvidējas. Ieguvējs ir vienīgais atlikušais meitasuzņēmuma akcionārs. Atkarībā no darījuma struktūras trīsstūrveida apvienošanās var samazināt centienus, kas nepieciešami, lai akcionāri apstiprinātu iegādi. Darījuma raksturlielumi ir tādi paši kā A tipa iegādes raksturojumam, kas ir:

 • Vismaz 50% no maksājuma jābūt iegādātāja krājumā

 • Pārdevējs uzņēmums tiek likvidēts

 • Pircējs iegādājas visus pārdevēja aktīvus un saistības

 • Tam jāatbilst labticīga mērķa noteikumam

 • Tam jāatbilst uzņēmējdarbības nepārtrauktības noteikumam

 • Tam jāatbilst interešu nepārtrauktības noteikumam

 • Tas jāapstiprina abu struktūru direktoru padomēm

Reversā trīsstūra apvienošanās

Reversā trīsstūrveida apvienošanās ir tas pats, kas trīsstūrveida apvienošanās, izņemot to, ka ieguvēja izveidotā meitas sabiedrība apvienojas pārdošanas uzņēmumā un pēc tam tiek likvidēta, atstājot pārdevēju uzņēmumu kā pārdzīvojušo uzņēmumu, un ieguvēja meitasuzņēmumu. Tās īpašības ir:

 • Vismaz 50% no maksājuma jābūt iegādātāja krājumā

 • Pircēja izveidotais meitasuzņēmums tiek likvidēts

 • Pircējs iegādājas visus pārdevēja aktīvus un saistības

 • Tam jāatbilst labticīga mērķa noteikumam

 • Tam jāatbilst uzņēmējdarbības nepārtrauktības noteikumam

 • Tam jāatbilst interešu nepārtrauktības noteikumam

 • Tas jāapstiprina abu struktūru direktoru padomēm

Reversā trīsstūra apvienošanās tiek izmantota daudz biežāk nekā trīsstūrveida apvienošanās, jo apgrieztā versija saglabā pārdevēja vienību kopā ar visiem iespējamiem uzņēmējdarbības līgumiem. Tas ir noderīgi arī tad, ja ir daudz akcionāru un ir pārāk grūti iegūt viņu akcijas, iegādājoties “A” tipu. Turklāt ieguvēja izveidoto meitasuzņēmumu ir viegli kontrolēt, jo tam ir tikai viens akcionārs.

Nepieciešamība pēc trīsstūrveida apvienošanās

Var būt daži akcionāri, kas nepiekrīt ierosinātajai iegādei un atsakās tajā piedalīties. Ja tā, viņi var izvēlēties turpināt darboties kā mazākuma akcionāri vai pieprasīt tiesības uz novērtējumu vai balsot pret darījumu akcionāru balsojumā, kas nepieciešams lielākajai daļai iegāžu. Turklāt var būt grūti sazināties ar daudziem valsts uzņēmuma akcionāriem, lai iegūtu viņu balsis.

Ir iespējams apiet problēmas, kuras rada atšķirīgi akcionāri, kā arī milzīgo akcionāru apjomu valsts uzņēmumā, izmantojot apvienošanās darījumu, nevis iegādes darījumu. Apvienošanās gadījumā visiem akcionāriem ir jāpieņem pircēja piedāvātā cena, ja pārdevēja valde apstiprina darījumu.