Finanses

Mainīgo izmaksu attiecība

Mainīgo izmaksu attiecība parāda visu mainīgo izmaksu summu, kas uzņēmumam radusies, norādot proporcionāli tās neto apgrozījumam. Piemēram, ja produkta cena ir 100 ASV dolāri un tā mainīgie izdevumi ir 60 ASV dolāri, tad produkta mainīgo izmaksu attiecība ir 60%. Šī attiecība ir noderīga produkta līmenī, lai saprastu, cik liela ir rezerves daļa pēc mainīgo izdevumu atskaitīšanas no pārdošanas. To sauc par iemaksu starpību, un to aprēķina kā 1, atskaitot mainīgo izmaksu attiecību.

Mainīgo izmaksu attiecība ir noderīga arī organizācijas līmenī, lai noteiktu fiksēto izmaksu summu, kas tai rodas. Augsta mainīgo izmaksu attiecība nozīmē, ka bizness var gūt peļņu salīdzinoši zemā pārdošanas līmenī, jo par to jāmaksā maz fiksēto izmaksu. Zema mainīgo izmaksu attiecība nozīmē, ka pārdošanas īpatsvars ir augsts, lai apmaksātu lielo fiksēto izmaksu bāzi.