Finanses

Dažādojams risks

Diversificējams risks ir iespēja, ka vērtspapīra cena mainīsies šī vērtspapīra īpašo īpašību dēļ. Lai kompensētu un tādējādi novērstu šāda veida risku, var izmantot ieguldītāja portfeļa diversifikāciju. Diversificējamais risks atšķiras no riska, kas raksturīgs tirgum kopumā.

Diferencējama riska piemērs ir tas, ka vērtspapīru emitents piedzīvos pārdošanas zaudējumus produkta atsaukšanas dēļ, kā rezultātā samazināsies tā akciju cena. Viss tirgus nemazināsies, tikai šī uzņēmuma vērtspapīru cena. Investors varētu mazināt šo risku, ieguldot arī citu uzņēmumu akcijās, kurās, visticamāk, netiek atsaukti produkti.