Finanses

Kā aprēķināt netiešo procentu likmi

Netiešā procentu likme ir starpība starp darījuma tūlītējo likmi un nākotnes vai nākotnes likmi. Ja tūlītējā likme ir zemāka par nākotnes vai nākotnes likmi, tas nozīmē, ka procentu likmes nākotnē pieaugs.

Piemēram, ja nākotnes procentu likme ir 7% un tūlītējā likme ir 5%, starpība 2% ir netiešā procentu likme. Vai arī, ja valūtas nākotnes līgumu cena ir 1,110 un tūlītējā cena ir 1,050, starpība 5,7% ir netiešā procentu likme.

Līdzīgs procentu likmes nosaukums ar atšķirīgu pamatjēdzienu ir aprēķinātā procentu likme, kas ir aprēķinātā procentu likme, kas tiek izmantota noteiktās ar parādu saistītās procentu likmes vietā, jo noteiktā likme precīzi neatspoguļo tirgus procentu likmi vai arī vispār nav noteikta likme. Šī procentu likme visbiežāk tiek izmantota, ja aizdevuma līgumā nav procentu likmju vai tā ir ārkārtīgi zema, un tāpēc tā jāpielāgo tirgus likmei, pirms to var reģistrēt kā grāmatvedības darījumu.