Finanses

Nolietojamais aktīvs

Nolietojamais aktīvs ir īpašums, kas sniedz ekonomisku labumu vairāk nekā vienam pārskata periodam. Kapitalizācijas ierobežojumu var piemērot arī, lai pirkumus ar zemākām izmaksām neklasificētu kā amortizējamus aktīvus. Kvalificētais aktīvs sākotnēji tiek klasificēts kā aktīvs, pēc kura tā izmaksas pakāpeniski laika gaitā tiek amortizētas, lai samazinātu tā uzskaites vērtību. Amortizējamo aktīvu uzskaitei izmantoto aktīvu klasifikācijas piemēri ir:

  • Ēkas

  • Datori un programmatūra

  • Mēbeles un aprīkojums

  • Zeme

  • Mašīnas

  • Transportlīdzekļi

Laika periods, kurā aktīvs tiek nolietots, ir atkarīgs no tā klasifikācijas. Zeme vispār netiek nolietota, jo tiek uzskatīts, ka tās mūžs ir bezgalīgs.