Finanses

Piemaksa par paraugu ņemšanas risku

Paraugu ņemšanas riska pielaide ir nenoteiktības līmenis, kas saistīts ar paraugu ņemšanu. To aprēķina kā starpību starp pieļaujamo novirzi un paredzamo vidējo iedzīvotāju skaitu.