Finanses

Elastīga budžeta definīcija

Elastīgs budžets jeb “elastīgs” budžets mainās atkarībā no faktisko nopelnīto ieņēmumu apjoma izmaiņām. Vienkāršākajā formā elastīgajā budžetā ieņēmumu procentuālās daļas tiks izmantotas noteiktiem izdevumiem, nevis parastajiem fiksētajiem numuriem. Tas ļauj veikt bezgalīgu virkni izmaiņu budžetā paredzētajos izdevumos, kas ir tieši saistīti ar ieņēmumu apjomu. Šī pieeja ir noderīgāka nekā statisks budžets, jo elastīgs budžets reaģē uz faktisko ieņēmumu līmeņa izmaiņām.

Tomēr šī pieeja ignorē izmaiņas citās izmaksās, kas nemainās atbilstoši nelielām ieņēmumu izmaiņām. Līdz ar to sarežģītākā formātā tiks iekļautas arī izmaiņas daudzos papildu izdevumos, kad notiek noteiktas lielākas ieņēmumu izmaiņas, tādējādi uzskaitot pakāpeniskās izmaksas. Veicot šīs izmaiņas budžetā, uzņēmumam būs rīks, lai salīdzinātu faktisko un budžetā paredzēto sniegumu daudzos darbības līmeņos.

Lai gan elastīgais budžets ir labs rīks, to var būt grūti formulēt un administrēt. Viena no tā formulēšanas problēmām ir tā, ka daudzas izmaksas nav pilnībā mainīgas, bet tām ir fiksēto izmaksu sastāvdaļa, kas jāiekļauj elastīgā budžeta formulā. Cits jautājums ir tāds, ka daudz laika var pavadīt pakāpenisko izmaksu izstrādei, kas ir vairāk laika, nekā ir pieejams parastajiem grāmatvedības darbiniekiem, īpaši tad, kad tiek veidots standarta budžets. Līdz ar to elastīgajā budžetā ir tendence iekļaut tikai nelielu skaitu pakāpenisko izmaksu, kā arī mainīgās izmaksas, kuru fiksēto izmaksu sastāvdaļas netiek pilnībā atzītas.