Finanses

Sākotnējā franšīzes maksa

Sākotnējā franšīzes maksa ir maksa, ko maksā franšīzes devējam apmaiņā pret franšīzes attiecību nodibināšanu, kā arī dažu sākotnējo pakalpojumu sniegšanu. Šī maksa tiek samaksāta vienreizējā apmērā franšīzes devējam, kad tiek parakstīts franšīzes līgums.

Kad franšīzes ņēmējs maksā franšīzes devējam franšīzes maksu, šo maksājumu var uzskatīt par nemateriālu aktīvu. Franšīzes ņēmējam ir atļauts šīs izmaksas atzīt par aktīvu, jo tas ir aktīvs, kas iegādāts no trešās personas. Franšīzes ņēmējam vajadzētu amortizēt šo aktīvu tā paredzamā lietderīgās lietošanas laikā, kas tiek uzskatīts par franšīzes līguma termiņu.