Finanses

Tālruņa izdevumi

Tālruņa izdevumi ir izmaksas, kas saistītas ar visām zemes līnijām, faksa līnijām un mobilajiem tālruņiem lietošanas laikā. Ja izmaksas radušās iepriekš, tad tās sākotnēji reģistrē kā priekšapmaksas izdevumus un vēlāk atzīst par tālruņa izdevumiem periodā, kurā pakalpojums faktiski tiek izmantots. Šīs izmaksas parasti tiek glabātas atsevišķā virsgrāmatas kontā, kuru var apkopot ar citiem komunālajiem pakalpojumiem, kad par tām tiek ziņots organizācijas ienākumu pārskatā.