Finanses

Atlikušais saņēmējs

Atlikušais labuma guvējs ir persona, kurai ir tiesības saņemt pamatsummu, kad beidzas ienākuma procenti trastā. Tas parasti nozīmē, ka ienākumi no trasta tiek piešķirti vienam vai vairākiem ienākumu saņēmējiem vai nu uz noteiktu laiku, vai līdz kādam nākotnes notikumam (piemēram, viņu nāvei). Tajā laikā atlikusī trasta summa tiek pārskaitīta pārējiem saņēmējiem.

Var būt konflikti starp ienākumiem un pārējiem saņēmējiem, jo ​​ienākumu saņēmēji vēlas, lai pilnvarnieks iegulda ieguldījumu mehānismos, kas rada lielāku īstermiņa atdevi (ko viņi saņems), bet pārējie saņēmēji vēlas, lai pilnvarnieks ieguldītu ilgākā termiņā investīcijas, kas, visticamāk, viņiem dos labumu. Var rasties arī konflikti par to, kā ieņēmumi un izmaksas tiek sadalīti starp trasta ienākumiem un pamatsummu. Atkarībā no tā, kā šie jautājumi tiek kārtoti, atlikušo saņēmēju saņemtās summas var ievērojami atšķirties.