Finanses

Bankas pārskaitījumu grafiks

Bankas pārskaitījumu grafiku auditori izmanto, lai pārbaudītu, vai klients eksistē. Grafikā ir norādīta informācija par visiem pārskaitījumiem uz un no klienta bankām, kā arī starp klienta bankām. Izņemšanas un iemaksas datumi bija jāreģistrē tajā pašā pārskata periodā, lai izvairītos no skaidras naudas dubultas uzskaites. Kitingēšana notiek, ja divos kontos vienlaikus tiek parādīts viens un tas pats naudas depozīts. Piemēram, grafikā jāparāda gadījumi, kad čeks tika izsniegts tuvu pārskata perioda beigām un netika norādīts kā neatmaksāts čeks bankas saskaņošanā. Kā vēl vienu piemēru grafikam jāatklāj gadījumi, kad depozīts tika nosūtīts uz banku un saņemts bankā, bet tomēr klients to uzskaitīja kā depozītu tranzītā. Abi šie piemēri ir apzinātas vai netīšas kaitēšanas gadījumi.