Finanses

Naudas plūsmas attiecība pret kapitālajiem izdevumiem

Naudas plūsmas attiecība pret kapitālajiem izdevumiem tiek izmantota, lai noteiktu organizācijas spēju iegūt pamatlīdzekļus, izmantojot brīvo naudas plūsmu. To aprēķina, naudas plūsmu no operācijām dalot ar kapitālajiem izdevumiem. Augsts rādītājs norāda, ka uzņēmumam ir mazāka nepieciešamība izmantot parāda vai kapitāla finansējumu, lai atbalstītu kapitāla izdevumu prasības. Turpretī zems rādītājs norāda, ka pārvaldību var ierobežot finansējuma pieejamība, tāpēc pamatlīdzekļi var būt jāglabā ilgāk nekā parasti.