Finanses

Grāmatvedības pētījumu biļeteni

Grāmatvedības pētījumu biļeteni ir Grāmatvedības procedūru komitejas (CAP) izdevumi, kas bija Amerikas sertificēto valsts grāmatvežu institūta (AICPA) daļa. Biļeteni tika izdoti laika posmā no 1953. līdz 1959. gadam, un tie bija agrīni centieni racionalizēt vispārējo grāmatvedības praksi, kāda tā bija tajā laikā.

Kopš tā laika visas biļetenu grāmatvedības pozīcijas ir aizstātas, taču daļa biļetenu teksta ir integrēta nākamajos grāmatvedības standartos, kas ir daļa no vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (GAAP). Vispazīstamākais no grāmatvedības pētījumu biļeteniem bija ARB Nr. 43, kas apkopoja iepriekšējos biļetenos atrasto informāciju.

KLP aizstāja Grāmatvedības principu padome, kuru savukārt vēlāk nomainīja Finanšu grāmatvedības standartu padome.