Finanses

Kontroles risks

Kontroles risks ir varbūtība, ka finanšu pārskati tiek būtiski nepareizi, jo ir radušās neveiksmes uzņēmējdarbības izmantotajā kontroles sistēmā. Ja ir būtiskas kontroles nepilnības, bizness, visticamāk, piedzīvos nedokumentētus aktīvu zaudējumus, kas nozīmē, ka tā finanšu pārskati var atklāt peļņu, ja faktiski ir zaudējumi.

Uzņēmuma vadītāji ir atbildīgi par tādu kontroles sistēmu projektēšanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas ir piemēroti aktīvu zaudēšanas novēršanai. Uzturēt stabilu kontroles sistēmu nav viegli, jo sistēma periodiski jāmaina, lai tā atbilstu notiekošajām izmaiņām biznesa procesos, kā arī lai risinātu pilnīgi jaunus biznesa darījumus. Tāpat vadība var apzināti izvairīties no noteiktu kontroļu ieviešanas, pamatojoties uz to, ka to uzturēšana ir pārāk dārga vai ka tā traucē vienmērīgai darījumu plūsmai, kas ietekmē klientus.